Velkommen til Rønvik Fysioterapi AS i Bodø. Her kan du raskt bestille time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. Ved klinikken jobber det for tiden 5 fysioterapeuter og 2 manuellterapeuter. Fysioterapeutene/Manuellterapeutene ved Rønvik Fysioterapi kan tilby deg en grundig undersøkelse og tilrettelegge behandling for deg med smerter, funksjonsnedsettelse eller muskel-skjelett plager. Manuellterapeutene hos oss kan sykemelde (inntil 12 uker), henvise til radiologiske undersøkelser (RTG, MR, CT m.m.), eller henvise til ulike legespesialister (Nevrolog, Ortoped etc.). 

Ved førstegangs konsultasjon hos oss blir det satt av god tid til undersøkelse og vurdering før behandling iverksettes.

 

5 av våre 7 terapeuter har driftsavtale med Bodø Kommune. Pasienten får da dekket hele eller deler av behandling gjennom refusjon fra HELFO. For terapeuter som jobber uten driftstilskudd gjelder egne priser. Har du privat helseforsikring eller din arbeidsgiver har ordnet dette for deg kan det være at ditt forsikringsselskap dekker utgiftene til behandling. Undersøk dette med din arbeidsgiver eller ditt forsikringsselskap forut for konsultasjonstime hos oss. For timebestilling hos fysioterapeut med oppgjør gjennom forsikringsavtaler følg linken til timebestilling på nett.

  

 

 

For time bestilling hos Manuellterapeut eller Fysioterapeut med kommunal avtale

Ta kontakt på telefon: 75508215 

 

 

Covid-19 informasjon: 

 

Vi ønsker å gi en liten påminnelse til alle våre pasienter: Vi følger fortsatt strenge tiltak for smittevern og vil til enhver tid innrette oss etter nasjonale og lokale føringer for pasientbehandling. Det er igjen satt opp ny og oppdatert informasjon flere plasser på klinikken om hvilke prosedyrer vi ønsker at du som pasient skal følge. Timebestilling kan gjøres pr SMS eller pr telefon. Ved time bestilling vil terapeuten stille deg noen kontroll spørsmål. Dette for å få informasjon, for å kunne klargjøre om vi kan tilby konsultasjon via oppmøte eller via video/telefon. Vi ber fortsatt om at du avventer timebestilling dersom du:


• Er smittet eller mistenker å være smittet av korona
• Har hatt kontakt med en mulig koronasmittet siste 3 uker
• Har vært i utlandet i løpet av de siste 2 ukene
• Har eller har hatt tegn til luftveisinfeksjon siste 2 uker (feber, sår hals, hoste, eller lett forkjølelse)

 

Mvh
Rønvik Fysioterapi AS

 

 

Dersom du har fått bekreftet oppmøte time til fysioterapi hos oss ber vi om at du fortsatt følger disse reglene:
• Unngår håndhilsning
• Unngår å ta på ting og flater her på instituttet
• Unngår toalettbesøk hos fysioterapeuten så langt det er mulig
• Unngår å hoste eller nyse direkte mot andre
• Tilstreber å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig
• Unngår å ta deg selv i ansiktet
• Holder minst en meter avstand til andre personer
•  Unngår kroppskontakt med andre enn din behandlende fysioterapeut
• Vasker hendene med såpe før og etter behandlingen, og benytter håndsprit om håndvask ikke er mulig
• Unngår kollektivtransport, bruk helst egen bil, sykkel eller gange
Vi gjennomfører som nevnt en streng praksis for å hindre at du blir smittet, og for å hindre at du smitter helsepersonell, befolkningen og særlig utsatte grupper.

 

  • Fredrikakutt.jpg

Kontakt Informasjon

Rønvik Fysioterapi as

Org: 979486235

Tlf: 75508215

Nordstrandveien 41, 8012 Bodø 

Webside: www.ronvikfysioterapi.no

Gruppetrening

- Fysiopilates 

- Mediyoga

-Styrketrening

-Medisinsk treningsterapi

 

Åpningstider

Mandag- Fredag  0800-1600

Besøksadresse: 

Nordstrandveien 41, 8012 Bodø 

3 etg, Inngang: Kiwi